Proje hakkında

Gelecekte nitelikli STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) profesyonellerinin eksikliğinin yaşanacağı ve aynı zamanda STEM konusunda yetenekli öğrencilerin farklı alanlarda kariyer yapacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni genellikle, eskimiş eğitim yaklaşımları («sıkıcı dersler»), önyargı ve gelenekler («bilim zordur», «mühendislik kızlar için değildir» ve benzeri) sebebiyle öğrencilerin temel yeterliliklerinin gelişiminde eksik olması ve bu sorunu ele alırken eğitim bakanlıklarının genellikle sınırlı desteği ve eylemsizliği, okulun veya bir öğretmenin yeni bir yol bulmada ve öğrencilere ulaşmada kendi başına kalmasıdır.

Bu proje ile öğretmenler ve öğrencilerin uluslararası ortaklığı yoluyla bu zorluğun üstesinden gelmeyi ve STEM derslerinin teşvik edilmesinde, öğrencilerin temel yeterliliklerinin geliştirilmesinde ve öğretmen yeterliklerinin güçlendirilmesinde sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturmayı amaçlıyoruz. Projenin temel amacı, STEM oyunu (didaktik video oyunu) ve Arduino cihazlarının (deneylerin bir parçası olarak kullanılacak sensörlü işlemci kartı) geliştirilmesidir.

Oyunun geliştirilmesi ve uygulanmasının aşağıdaki hedeflere ulaşılmasını sağlaması beklenmektedir:

BİT (ARDUINO ve video oyunları) KULLANIMI YOLUYLA STEM DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE YENİLİKLERİN TANITIMI

STEM DERSLERİYLE ÖĞRENCİLERİN TEMEL YETERLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

YENİ YÖNTEMLERLE STEM ÖĞRETMENLERİ YETKİNLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 


STEM'e daha fazla BİT dahil ederek ve öğrenciler ve öğretmenler için anahtar yeterliliklere odaklanarak, STEM derslerinin öğrenciler için daha çekici ve daha pratik olacağına inanıyoruz. Öğrenciler, karar verme, sorun çözme ve kendi sınıflarını oluşturma rolüne sahip aktif katılımcılar olacaktır. STEM, eğlenceli ve gerçek hayatla bağlantılı olarak görülecektir.

Güçlü geçmişleri ve STEM'deki başarıları ile Bulgaristan, Polonya, Sırbistan, İspanya ve Türkiye'den 5 okul deneyimlerini ve özel bilgilerini birbirlerine aktararak STEM oyunu ve Arduino araçları yaratmaya, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan özel ekiplerini bunları kullanmaları için eğitmeye ve yerel meslektaşlarını daha fazla eğitmeye kararlıdır. Bunun amaçla, ilerlemeyi ve planları tartışmak için çeşitli video konferansların yanı sıra 5 hareketlilik etkinliği planlanmıştır.

Bir STEM oyunu oluşturmak ve Arduino'yu STEM sınıflarında uygulamak için ilk üç LTT'de problemler, talimatlar ve açıklamalar oluşturulmalıdır:

Sırbistan: fizik ve matematiğin gerçek hayattaki uygulaması.

İspanya: kimyanın gerçek yaşam uygulaması ve matematik ve fiziğin kimya ile arasındaki korelasyon.

Polonya: biyoloji, ekoloji ve su sorunları,

Ürünleri bitirmek için son iki LTT kullanılacaktır:

Bulgaristan: oyun oluşturmak için gereken kodlamanın öğrenilmesi ve bir oyunun sonuçlandırılması için çalışmaların başlatılması.

Türkiye: STEM sınıfları için ARDUINO projeleri oluşturma.

Aynı zamanda bu projeye katılan öğrenciler, STEM etkinlikleri ile akran atölyeleri oluşturarak bunu diğer öğrencilere sunacak ve onları kullanımları konusunda eğiteceklerdir. Bu atölye çalışmaları için senaryolar, öğrenciler tarafından öğrenciler için oluşturulan etkinliklerin harika bir örneği olarak e-kitap şeklinde toplanacak ve yayınlanacaktır. Farklı okullardan öğretmenler, Proje tabanlı öğrenmeye yönelik planları olan e-kitap ve farklı STEM dersleri içeren STEM oyunu için ders planları oluşturmaya çalışacaklardır.

Tüm ortaklar, okul müfredatına entegre olacakları için bu proje sırasında oluşturulan etkinlikleri kullanabilecektir. Akran atölyeleri senaryoları, yeni öğrencilerin okula uyum sağlamasına yardımcı olmanın bir parçası olarak kullanılacaktır. Fizik, biyoloji ve kimyada yapılan deneyler, öğretim etkinliklerinin düzenli bir parçası olacaktır. Okul, yeni faaliyetler için bir başlangıç noktası olacak Proje tabanlı öğrenmeye ilişkin fikirlerin yer aldığı e-kitaplar alacaktır. Öğrenciler ve öğretmenler, okulların kullandığı öğretim araçlarının bir parçası olacak ARDUINO kullanarak yeni deneyler yaratacaklardır.

Sonuçlar: 
Çıktı: ARDUINO araçları ve STEM oyunu, ders planları, yönergeler, e-kitaplar,

Kazanım: Modern ve ilgi çekici bir eğitim yaklaşımının varlığı; ortaklar arasında bilgi ve kültürel alışveriş; Güçlü ve kendine güvenen öğretmenler
Etki: Öğrencilerin daha yüksek bir yüzdesinin STEM ile ilgili derslerde kariyer seçimi yapmasına ve STEM boşluğunu kapatmasına olanak tanıyacak temel yeterliliklerinin iyileştirilmesi.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.