Vasil Levski Comprehensive School

Vasil Levski Comprehensive school, Troyan, yüz yıllık geçmişe sahip, şu anda 887 öğrenciye ev sahipliği yapan, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar 38 uzmanlık sınıfına ayrılmış bir eğitim kurumudur. Dilbilim, doğa bilimleri, insani ve mesleki eğitim alanlarında sayısız başarıları ile Lovech bölgesinde etkili bir yönetime ve Avrupa vizyonuna sahip lider eğitim kurumu olarak kendini kanıtlamıştır.

Vasil Levski Comprehensive School'da çalışan öğretmenler, alanlarında son derece niteliklidir ve tüm öğrencilerini kişisel eğitim ve gelişimleri üzerinde aktif olarak çalışmaya motive ederler. Öğretmenler olarak, müfredatlarına yenilikçi pedagojik yöntemleri başarılı bir şekilde entegre etmek için kendi bilgi ve becerilerini zenginleştirmeyi, genişletmeyi ve mükemmelleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Ek olarak, müfredatlarında ve proje çalışmalarında çeşitli web araçlarını kullanırken daha fazla güven ve özgürlük kazanmak için dijital teknoloji yetkinliklerini artırmayı hedeflerler. Müfredat dışı etkinliklerin organizasyonundaki tüm çabalar ve okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından öğrencilerin yaratıcı, entelektüel ve fiziksel gelişimlerinin teşvik edilmesiyle, eğitimsel standartlara uyarak ve her bir öğrencinin beceri, yetenek ve ilgi alanlarına duyarlılık göstererek tüm öğrenciler için mümkün olan en iyi eğitim koşullarını yaratmayı amaçlamaktadır.

Okulun teknik donanımı, 2010-2019 döneminde, eğitim sürecinde eğitim uygulamalarının ve multimedyanın kullanımına ve ebeveynler için bir BT sisteminin oluşturulmasına izin verecek şekilde güncellendi. 2010 yılından itibaren okulumuz, Bulgar Cambridge okulları birliğinin ve 2015'ten beri Bulgar Pearson Longman okulları topluluğunun bir üyesidir. Okul, 2014 yılından beri Microsoft BT Akademisi ile ortaktır. 2018'den beri okul, STEM ve BT öğrenme sınıflarına sahip yenilikçi bir okuldur. Öğrencilerimiz genellikle BT alanında kariyer peşindedirler ve BT Olimpiyatlarına katılırlar, bu projeyi BT ve STEM arasında daha iyi bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için kullanmayı umuyoruz.

Troyan Vasil Levski Kapsamlı Okulu'ndaki öğretmen ekibi, ebeveynler, yerel topluluk temsilcileri ile yerel ve yabancı kurumlardan meslektaşlarla ortak olma ve işbirliği yapma fikrine açıktır. Öğretmenler ve öğrenciler, çeşitli eğitim projelerinin geliştirilmesine aktif olarak katılırlar ve çok sayıda eTwinning, "Comenius" ve "Erasmus+" projelerine katılarak önemli sonuçlar elde etmişlerdir. Öğrenciler, çeşitli Avrupa ülkelerinden akranlarıyla iletişim kurma, işbirliği yapma ve fikir alışverişinde bulunma becerisine sahiptir. Öğretmen ekibimiz eTwinning topluluğunun üyeleridir ve okul çeşitli başarılı projelere katılmıştır. Projeden sorumlu kişi Bulgaristan eTwinning elçisidir ve projelerin koordinatörü olarak önceki okulunda Comenius projeleri ve Erasmus+ KA2 projesi deneyimine sahiptir.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.