Zespol Szkol nr 1 III LO w Suwalkach

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego,jest wiodącą szkołą średnią w regionie, która realizuje program nauczania dwujęzycznego z naciskiem na przedmioty, takie jak: biologia, matematyka czy geografia, gdzie lekcje są częściowo prowadzone w języku angielskim. Liczba nauczycieli: 52, liczba uczniów: 613. 

Szkoła bierze czynny udział w wielu europejskich projektach w ramach dotacji pochodzących
ze środków Unii Europejskiej. Wśród nich  znajdują się programy takie jak: eTwinning, Erasmus Plus, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Fundusze Norweskie. Misją szkoły jest rozwijanie zainteresowania światem wśród młodych Europejczyków, egzekwowanie zrozumienia
dla różnorodności kulturowej, tolerancji dla niezależności jednostki, wolności wypowiedzi i poczucia tożsamości narodowej. Dewizą szkoły jest łacińska sentencja: tempus nostrum est, co oznacza -
czas należy do nas. Szkoła skupia się na nauczaniu dwujęzycznym z głównymi przedmiotami: biologią, chemią, matematyką oraz geografią.


Profil biologiczno-chemiczny jest jednym z najpopularniejszych profili wybieranych przez uczniów. Szkoła jest także liderem w przygotowaniu młodych ludzi do pracy w następujących branżach: medycyna, stomatologia, weterynaria i biotechnologia. Znaczna część absolwentów szkoły kontynuuje swoją naukę na uniwersytetach medycznych i stawia na kierunki związane z biologią. Uczniowie aktywnie uczestniczą w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach, które związane są z ekologią i biologią. Każdego roku nasi wychowankowie zostają finalistami albo laureatami olimpiad biologicznych na szczeblu regionalnym lub ogólnopolskim. W latach 2011, 2014, 2015, 2016, 2018 i 2019 mieliśmy w szkole laureatów Olimpiady Biologicznej. W roku 2017 jedna z uczennic wygrała 31. Krajową Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej. Dzięki otrzymanym nagrodom nasi podopieczni uzyskali możliwość studiowania na uniwersytetach medycznych w Polsce.

Szkoła zorganizowała szereg działań bezpośrednio związanych z biologią i ekologią. Wśród nich były warsztaty w Wigierskim Parku Narodowym, prowadzone we współpracy z jego pracownikami: What Lives in the Lake, The Peatbor Close-Up, What Can Be Found in the Forest. Nauczyciele oragnizują także coroczne seminaria związane z ekologią, m.in. The Power of Water, The Earth Day,
które odbywają się w szkole i są przygotowywane we współpracy z lokalnymi instytucjami, takimi jak: Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach. Uczniowie uczestniczą w konferencjach, seminariach i warsztatach współorganizowanych przez wiodące polskie uczelnie – Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Szkoła jest laureatem European Language Label w 2020 – nagrody przyznawanej przez Komisję Europejską i MInisterstwo Edukacji Narodowej za innowacyjne nauczanie języków obcych.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.