Vasil Levski Comprehensive School

Szkoła Ogólnokształcąca „Vasil Levski“ w Trojanie jest edukacyjną instytucją ze stuletnią historią, w której obecnie uczy się 887 uczniów, podzielonych na 38 klas, od klasy 1 (klasa 1 szkoły podstawowej) do 12 klasy (4 klasy szkoły średniej). Z pomocą jej licznych sukcesów w dziedzinach lingwistyki, przedmiotów ścisłych, przedmiotów humanistycznych oraz edukacji zawodowej szkoła jest postrzegana jako wiodąca instytucja edukacyjna w regionie Lovech, posiadająca efekty w zarządzaniu na poziomie europejskim.

Nauczyciele pracujący w Szkole Ogólnokształcącej „Vasil Levski“ są wysoce wykwalifikowani w swoich płaszczyznach i motywują swoich uczniów do pracy nad swoim osobistym wykształceniem oraz aktywnym rozwoju. Nauczyciele dążą do wzbogacenia, rozszerzenia oraz opanowania do perfekcji swojejwiedzy oraz umiejętności, w celu pomyślnego włączenia innowacyjnych metod pedagogicznych do ich programu nauczania. Dodatkowo, mają na celu podniesieni swoich kompetencji w zakresie technologii cyfrowej aby uzyskać większą pewność siebie oraz swobodę w trakcie używania różnych narzędzi internetowych w trakcie ich zajęć oraz pracy nad projektami. Cały wysiłek w trakcie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zachęta do rozwoju kreatywności, intelektu a także psychiki uczniów, zgodnie ze standardami edukacyjnymi i osobistą opieką nad ich umiejętnościami, talentami i zainteresowaniami podejmowany przez dyrekcję oraz nauczycieli ze szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Baza dydaktyczna szkoły zbyła wzbogacona w okresie czasu od 2010 do 2019 pozwalając na użycie edukacyjnych aplikacji oraz multimediów podczas procesu tworzenia Edukacyjnego Systemu IT przeznaczonego dla rodziców. Od 2010 nasza szkoła należy do Stowarzyszenia Bułgarskich Szkół Cambridge, oraz od 2015 – do Społeczności Bułgarskich Szkół „Pearson Longman“. Od 2014 szkoła jest partnerem Akademii IT Microsoft (Microsoft IT Academy). Od 2018 nasza szkoła jest innowacyjną instytucją prowadzącą lekcję nauczania „STEM“ oraz IT. Nasi uczniowie często

kontynuują karierę związaną z IT, a także biorą udział w Olimpiadach IT, mamy nadzieję, że ten projekt pomoże im ustabilizować lepsze połączenie między IT a „STEM“. Zespół nauczycieli w Szkole Ogólnokształcącej „Vasil Levski“ w Trojanie jest otwarty na propozycje partnerstwa oraz pracę zespołową z rodzicami, przedstawicielami lokalnego społeczeństwa oraz pracowników lokalnych i zagranicznych instytucji. Nauczyciele oraz uczniowie aktywnie uczestniczą w tworzeniu i rozwijaniu różnych projektów edukacyjnych, a także osiągnęli oni znaczące wyniki podczas udziału w licznych projektach „Comenius“ i „Erasmus“ organizowanych przez eTwinning. Uczniowie potrafią dobrze się komunikować, współpracować oraz wymieniać siępomysłami z rówieśnikami z różnych krajów Europy. Nasz zespół nauczycieli należy do społeczności eTwinning, szkoła natomiast uczestniczyła w wielu udanych projektach.Osoba odpowiedzialna za projekt jest ambasadorem Bułgarskiego eTwinning, posiada doświadczenie koordynatora w projektach „Comenius“ oraz „Erasmus+ KA2“.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.