O projekcie

Aktualności

Produkti

Od gry do STEM

W oparciu o zasady programu Erasmus + zatwierdzono dofinansowanie projektu Od gry do STEM na okres 2 lat. W projekcie współpracują ze sobą: Serbia, Bułgaria, Turcja, Hiszpania i Polska. Przez te dwa lata zadaniem jest stworzenie gry wideo, gadżetów Arduino i warsztatów rówieśniczych, dających uczniom bardziej aktywną rolę w STEM.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.