Zespol Szkol nr 1 III LO w Suwalkach

Zespol Szkol nr 1 w Suwalkach III Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi im. Alfreda Litynskiego w Suwalkac е водещо в региона средно училище. В него част от предметите по природни науки(биология, химия, география, математика) се преподават на полски и английски език. Броят на учителите е 52, броят на учениците- 613.

Училището е активно и е участвало в различни европейски проекти- eTwinning, Erasmus+, с национални и други грандове. Политиката на училището е насочена към развитие интереса младите хора към културното многообразие на Европа, толерантността и независимостта на личността, свободата на словото и поддържането на националната идентичност. Мотото на училището е Tempus Nostrum est, което означава „Това е нашето време“.

 

Програмата по биология е сред най-популярните в училището. То е един от лидерите в подготовката на младите хора за работа в такива отрасли като: медицина, стоматология, ветеринария, както и биотехнологии.

Голяма част от завършилите избират медицински академии и факултети. Учениците участват активно в редица национални и международни дейности, свързани с екологията и биологията. Всяка година те са финалисти на олимпиади по биология на регионално или национално ниво от 2011 до 2019 година.

Ученик от училището е победител в 31-та Национална олимпиада по екология през 2017 год., която му позволи да стане студент в медицинската академия в Полша.

В сътрудничество с Вигренски национален парк училището организира редица дейности, които са свързани с теми по биология и екология: Кой живее в езерото?; Peatbor отблизо; Какво може да се открие в гората?

В сътрудничество с местни институции, Вигренски национален парк, Ландшафтен парк Сувалки, Държавно висше професионално училище и др., учителите организират ежегодни семинари, свързани с екологията на теми: Силата на водата, Денят на Земята и др. Съвместните научни конференции, семинари и работни срещи с големи полски университети и академии- Медицинските академии в Белосток и Варшава, Университетите в Белосток и Warmia Mazury в Олщин помагат на учениците в подготовката им по биология

В момента ученици и учители от нашето училище са част от екипа, реализиращ проект eTwinning на тема „Eco-Logically and Trendy“, свързан с въпроса за приноса на дрехите в световното производство на отпадъци.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.