IES Santísima Trinidad

Нашата институция, IES Santísima Trinidad, се намира в Baeza, град в югоизточната част на Испания с 15 841 жители. (2019 г.). Настоящата сграда на училището е същата като стария университет, който е функционирал от 1538 до 1824 г. Тогава е преструктуриран в средно училище. През 2019 г. беше отбелязана неговата 150-годишнина. Историческото наследство, академичната традиция и притежаването на важен исторически архив придава специална роля на училището в провинцията.

В училището 65 учители обучават 700 ученици, на възраст от 12 до 18 години. Учебните програми за на три етапа: средно училище (12-16 години), гимназия (16-18 години) и две за професионално образование и обучение. Институцията е акредитирана като двуезичен център.

 

Най- големият проблем в нашето училище е намаляване броя на учениците, записали се за обучение след втория цикъл на задължителното образование (на възраст 15 -16 години). Това намаление е най-силно изразено в областта на природните и точните науки. Причините за това са много, но най- важните са в три аспекта:

- Демотивация, неизползване на новите технологии при преподаване на учебното съдържание
- Липса на добра математическа подготовка в предишните образователни етапи
- Необходимост от атрактивно методологично обновяване за учениците

През последните две академични години учителите по физика, химия и биология работят активно за промяна и справяне с този проблем. Разработихме календар, осигуряващ достъп на всички ученици до училищната лаборатория и провеждането на експерименти, изучавани от ученици на възраст 12- 16 години. Работата в лаборатория е важна част от STEM, но е трудно за училища като нашето, които нямат добро оборудване. Ние доказахме, че можем да импровизираме. Екипът ни е горд от постигнатите разултати на състезанието по кристализация, което се провежда в региона.IES Santísima Trinidad  е домакин на съвместни дейности и инициативи с  природонаучния музей. Учениците изучават предмети датиращи от 19-ти век. Вярваме, че би било фантастично да споделим това преживяване с гостуващите ученици от партньорските училища и те да могат да научат за STEM в исторически контекст.

Ние твърдо вярваме, че включването на нашите ученици в този международен проект ще повиши интереса им към STEM и ще намали отпадането им от училище. Нашият екип се състои от 5 учители с различни профили, включително двуезични и по научни дисциплини.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.