Vasil Levski Comprehensive School

СУ „Васил Левски“ – гр. Троян е средно общообразователно училище със стогодишна история, в което през настоящата учебна година се обучават 887 ученици в 38 паралелки от първи до дванадесети клас. С постигнатите успехи в хуманитарното, чуждоезиковото и професионално обучение се е утвърдило като водеща образователна институция в Ловешка област, с ефективно управление и европейска визия.

В СУ „Васил Левски“ работят висококвалифицирани преподаватели, които мотивират учениците си да работят активно за своето образование и личностно развитие. Всеки ученик има възможност да разшири своите хоризонти, да подобри своите умения и да обогати езиковите си компетентности.  Учителите се стремят  непрекъснато да обогатяват, разширяват и усъвършенстват своите знания и умения за успешно интегриране в учебната програма на иновативни педагогически методи; да повишават своята дигитална компетентност за придобиване на по-голяма увереност и свобода в използването на различни уеб инструменти в учебната програма и работа по проекти.

 Oт 2010 до 2019 г. непрекъснато се обновява техническото оборудване на училището.

Това позволява използването на образователни приложения и мултимедия в образователния процес и създаването на ИТ система за родителите. От 2010 год. училището  е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, а от 2015 год-  на Общността „Пиърсън Лонгман училища в България“.  От 2014 г. е партньор на Академията за информационни технологии на „Майкрософт" - Microsoft IT Academy.

Член е на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. От 2018 г. училището е иновативно училище с допълнително обучение по STEM и информационни технологии. Нашите ученици имат високи постижения на олимпиади по информационни технологии(ИТ). Надяваме се да използваме този проект, за да им помогнем да открият връзката между ИТ и STEM.

Екипът от учители е отворен за партньорство и съвместна работа с родители, представители на местната общност, колеги от наши и чуждестранни училища. Учителите и учениците вземат активно участие при реализирането на образователни проекти като са постигнати значими резултати в работата по проекти в платформата eTwinning , секторна програма „Коменски" и „Еразъм+“. Учениците имат възможност да общуват, да обменят идеи и да си сътрудничат със свои връстници от ралични европейски страни.

Нашият екип от учители е член на eTwinning общността и училището е участвало в много успешни проекти. Координаторът на проекта е един от българските eTwinning посланици и има опит по програма „Коменски" и „Еразъм+“ като координатор и партньор от работата си в предходно училище.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.