Групата за мониторинг

Групата за мониторинг е формирана от представители на всяко училище.

Екипът за мониторинг ще контролира качеството на всички дейности. Той ще проверява напредъка, ще създава списък със задачи, които трябва да бъдат изпълнени, ще дава предложение за подобрение, ще публикува доклади за постигнатите резултати при проектната работа, ще информира участниците за задачи и срокове, които все още не са приключили и ще гарантира, че проектът ще бъде завършен успешно и навреме. Екипът за мониторинг ще следи за правилно и коректно изпълнение на дейностите в съответствие с критериите, определени в началото на проекта, с които се измерва успешното му изпълнение или не.

Сърбия: Srdjan Stanojevic, главница, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

България: Angel Balev, главница, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Турция: Mustafa YÜKSEL, главница This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Испания: Rafael Merelo Guervós, главница This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Полша: Alicja Wesierska- Kwiecien , главницаr This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.