За проекта

Новини

Продукти

От игра към STEM

Проектът “From Game to STEM”/„От игра към STEM“ по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“,  ще се реализира през следващите две години от училища в Сърбия, България, Турция, Испания и Полша. Екипът ще създаде видео игра, учениците ще изпробват ардуино джаджи и ще участват в партньорски семинари, даващи им по-активна роля в часовете по природни науки и STEM дейности.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.