O projektu

 

Predviđa se da će u budućnosti nedostajati kvalifikovanih stručnjaka za STEM (nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku), dok istovremeno učenici talentovani za STEM karijeru ostvaruju u drugim oblastima. Razlog tome se često vidi u nedovoljnom razvoju ključnih kompetencija učenika zbog zastarelog obrazovnog pristupa («časovi su dosadni»), predrasuda i tradicije («nauka je teška», «inženjering nije za devojčice» i slično) i često ograničena podrška i inertan odgovor prosvetnih ministarstava u rešavanju ovog problema, gde je na svakoj pojedinačnoj školi ili nastavniku da pronađe novi način i dopre do učenika.

Ovim projektom cilj nam je da se suočimo sa ovim izazovom kroz međunarodno partnerstvo nastavnika i učenika i stvorimo održiv pristup u promociji STEM predmeta, razvoju ključnih kompetencija učenika i jačanju kompetencija nastavnika. Glavni cilj projekta je razvoj STEM igre (didaktička video igra) i Arduino uređaja (procesorska ploča sa senzorima koja će se koristiti kao deo eksperimenata).

Očekuje se da će razvoj igre i njena primena dovesti do postizanja sledećih ciljeva:

UVOĐENJE INOVACIJA U NASTAVI STEMATSKIH PREDMETA KROZ KORIŠĆENJE IKT (ARDUINO i video igre)
UNAPREĐENJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA UČENIKA KROZ STAMBENE PREDMETE
JAČANJE KOMPETENCIJE NASTAVNIKA STABLA KROZ NOVE METODE

 Verujemo da bi uključivanjem više IKT u STEM i fokusiranjem na ključne kompetencije za učenike i nastavnike STEM predmeti postali privlačniji i praktičniji. Učenici bi postali aktivni učesnici sa ulogom da odlučuju, rešavaju probleme i kreiraju sopstvene časove. STEM će se smatrati zabavnim i povezanim sa stvarnim životom.

Prenoseći međusobno iskustvo i specifično znanje, 5 škola iz Bugarske, Poljske, Srbije, Španije i Turske sa jakim iskustvom i dostignućima u STEM-u kreirće STEM igre i Arduino uređaje, obučiti timove učenika i nastavnika da i dalje obučavaju svoje vršnjake. Za ovo je planirano 5 mobilnosti, zajedno sa nekoliko video konferencija radi razgovora o napretku i planovima.

Da biste kreirali STEM igru i primenili Arduino u problemima STEM predmeta, uputstva i objašnjenja moraju se kreirati u prva tri LTT-a:
Srbija: primena fizike i matematike u stvarnom životu.
Španija: primena hemije u stvarnom životu i korelacija između matematike i fizike sa hemijom.
Poljska: biologija, ekologija i vode,

Poslednja dva LTT-a koristiće se za doradu proizvoda:

Bugarska: učenje kodiranja potrebnog za stvaranje igre i započinjanje radova na finalizaciji igre.
Turska: kreiranje ARDUINO projekata za STEM časove.

Istovremeno će polaznici koji učestvuju u ovom projektu stvoricti vršnjačke radionice sa STEM aktivnostima kako bi ga predstavili učenicima i nastavnicima i obučili ih za njihovu upotrebu. Scenariji za ove radionice biće prikupljeni i objavljeni u obliku e-knjige, kao primera aktivnosti koje su učenici kreirali za studente. Nastavnici iz različitih škola će raditi na stvaranju e-knjiga sa planovima za projektno učenje i planovima lekcije za STEM igru sa različitim STEM predmetima.

Svi partneri će moći da koriste aktivnosti stvorene tokom ovog projekta jer će se integrisati u školski program. Scenariji za vršnjačke radionice koristiće se kao deo pomoći novim učenicima da se prilagode školi. Eksperimenti iz fizike, biologije i hemije postaće redovni deo nastavnih aktivnosti. Škola će dobiti e-knjige sa idejama o projektnom učenju koje će postati polazna osnova za nove aktivnosti. Studenti i nastavnici će stvoriti nove eksperimente koristeći ARDUINO, koji će postati deo nastavnih alata koje škole koriste.

Rezultati:

Rezultat: ARDUINO uređaji i STEM igra, planovi lekcija, e-knjige sa uputstvima,
Ishod: Postojanje modernog i angažovanog obrazovnog pristupa; razmena znanja i kulture između partnera; Osnaženi i samouvereni nastavnici
Učinak: Poboljšane ključne kompetencije učenika koje bi omogućile većem procentu da naprave izbor karijere u predmetima povezanim sa STEM-om.

 

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.