Zespół monitorujący

Tworzony jest zespół monitorujący składający się z przedstawicieli każdej szkoły.

Zespół monitorujący czuwa nad jakością wszystkich działań. Zespół sprawdza postępy, tworzy listę zadań do wykonania, przedstawia propozycje usprawnień, publikuje raport o aktualnych działaniach z rezultatów projektu, upowszechnianie i rekomendację usprawnień informuje uczestników o zadaniach i terminach, które nie zostały jeszcze zakończone oraz dba o to, aby projekt zakończył się pomyślnie Ponadto zespół monitorujący ocenia wyniki, opiniuje plan upowszechniania, wydaje zespołom zalecenia do poprawy. Zespół monitorujący składa raport o tym, czy kryteria określone na początku projektu do pomiaru sukcesu projektu zostały spełnione, czy nie.

Serbia: Srdjan Stanojevic, dyrektor, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bułgaria: Angel Balev, dyrektor, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Turcja: Mustafa YÜKSEL, dyrektorThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hiszpania : Rafael Merelo Guervós, dyrektor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polska: Alicja Wesierska- Kwiecien , dyrektor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.