Продукти

Промоционални плакати на Tурския партньор.Mатематическо търсене на съкровища:

Научен доклад, представен на международната конференция "Надарените и околната среда - семейство, образование, бизнес", проведена от MENSA Сърбия между 24-26 септември в Белград и презентация, използвана по този повод:

   

 


Част от подготовката за мобилност в Турция (6.2-12.2.2022 г.) е запознаване на участниците с планираната тема. Учителят по информатика Волкан Халихош подготви брошура, в която представи ардуино на участниците в мобилността.

Всички участници в мобилността, с помощта на подробните инструкции на Волкан, се запознаха с материала, който ще използват и начина, по който ще го използват в Манавгат.

Тази дейност преди мобилността накара всички да се подготвят и да се почувстват по-готови за предизвикателствата, които ги очакваха.

 

 

 

  • Научната статия „Прилагане на игрови елементи в обучението, като начин за подкрепа на учениците“, представена на международната конференция „Сътрудничество в подкрепа на надарените“, организирана от МЕНСА Сърбия от 23 септември до 25 септември 2022 г. в Белград.

 

 

Това са видео уроци за програмата Adobe Animate, които се използваха по време/преди/след мобилността в България. Уроците бяха проведени от професор по информатика от България, Свилен Димитров.

 

 

Arduino планове за уроци по STEM предмети:

 

 

Идеи за обучение, базирано на проекти

 

Тук учениците могат да изтеглят играта на своите мобилни телефони или компютри:

https://g2s.vlevski.eu/app/

Това е ръководство за учителите за използване на играта:

https://www.youtube.com/watch?v=EGh2bhYAMBs

 

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.