Gimnazija Zajecar

Gimnazija Zajecar е едно от най-старите училища в Сърбия, основано през 1836 г. То се посещава от 360 ученици на възраст между 14 и 19 години и има 40 учители. Училището предлага чуждоезиково, по природни науки, информационни технологии и общ курс на обучение.

Въпреки че в училището има млади хора, които се открояват с високо ниво на знания и отлични постижения, голяма част учениците не са мотивирани да учат. Причините за това са: използването на традиционния начин на преподаване; липсата на инструменти, които биха могли да се използват в клас, за да се подобри обучението и да се гарантира, че ученикът разбира и може да приложи на практика усвоените в клас знания. Чрез участието си в този проект искаме да разчупим стереотипа на преподаване, да направим часовете по прородни науки по-интересни, да повишим мотивацията за учене на нашите ученици и да създадем инструменти, които да помогнат както на учителите, така и на учениците в процеса на преподаване и учене. Допълнителен мотивиращ фактор за нашите ученици ще бъде срещата с връстници от други страни от ЕС.

 

Повече от 10 години работим с AFS (American field service), която е международна организация за обмен на ученици. Всяка година наши ученици посещават други  страни по света, а млади хора от Турция, Мексико, Италия, Тайланд, Нова Зеландия, Германия и др. посещават нашето училище.

Gimnazija Zajecar е един от 20-те училищни STEM посланици и второто училище в Европа, получило знак за високи постижения в областа на STEM науките. В сътрудничество с училище от Испания спечелихме награда в проекта STEM4YOUTH и наши ученици посетиха ЦЕРН.

Разработваме и реализираме научно- образователни проекти съвместно с общността Scientix и в платформата eTwinning.

Нашите ученици са участвали в много регионални, национални и международни състезания. През последните три години са спечелили 10 държавни награди по физика и 11 по математика. Добрият опит от обучението по тези предмети в нашето училище ще споделим с партньорите си от настоящия проект. Наученото от тях ще приложим в работата си по нашия проект по Програма „Еразъм+“ , ключова дейност 1, свързан с прилагане на проблемно- базираното обучение в училище.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.